Carpe Diem

 

Carpe Diem betyder ”Fånga Dagen” här och nu.  Målet för Carpe Diem är att hjälpa dig att "fånga dagen här och nu".

Hjälpa dig att här och nu hämta tillbaka din kraft, din energi och finna din väg till hälsa.  

Med många års erfarenheter hjälper jag dig på din resa genom att vägleda dig i olika behandlingar, meditationer, medial vägledning, kurser och föreläsningar.

Här kan du lära dig att meditera, få massage, få omslutande healing, ta emot örtbehandlingar m.m. Blockeringar och hinder du bär på löses upp och du får stöttning och hjälp att läkas i kropp, själ och ande. Du får tillgång till de verktyg du behöver för att stå stark och trygg. Vänta inte utan lyssna på ditt hjärta och följ din väg.                              
                   ”Fånga dagen här och nu”!


Varmt Välkommen!

loading...