Aktuellt program  


Program April 2018
 

Meditationsdag på Carpe Diem "Fullsatt"
Söndagen den 15 april kl. 10.00 – 17-00

 
Under denna dag blir du vägledd i flera olika kraftfulla, kärleksfulla meditationer. Du stärks upp och hämtar hem de energier, som hjälper dig i din andliga utveckling. Du får ta del av helande och renande energier samt öppnas upp för att få tillgång till din egen inre sanning. Mellan meditationerna delar vi våra upplevelser, samt pausar för frukt och fika.                
Dagen avslutas med en stund i stillhet.
 
Kurskostnad: 850 kr

Vegetarisk lunch ingår i priset
Anmälan gör du till tel./sms 0705 378302 eller info@carpediem16.com senast den 11 april 2018.
Avgiften betalas till bg. 251-9395 eller Swishnr 123 085 14 10.
Märk inbetaln. med  namn och kurs.  


Omslutande meditation
Onsdagen den 25 april kl.19-20.30
Under denna meditation mediterar vi i omslutande kärleksfulla energier. Du vägleds på en egen inre resa, under vilken du knyter kontakt med ditt högre andliga jag. Det sker ett helande och ett renande, som skapar mera kraft, mod och tillit att fullfölja ditt uppdrag här på Moder Jord.                                                                             

Anmälan före kl.12 samma dag till sms/tel.0705 378302 eller info@carpediem26.com   


Fullmånemeditation
Söndagen den 29 april kl. 18.30-20.00
 
Under denna kraftfulla meditation samlas vi ute runt elden och mediterar i fullmånetid.Du blir vägledd genom trummans slag och får tillgång till månens energier som just då är extra starka. Allt som sker i denna tid innehåller energier som stärker upp dig och hjälper dig att stå i din egen unika vibration, en djup kontakt knyts också till allas vår Moder Jord.

Anmäl dig senast kl. 12.00 samma dag till info@carpediem16.com eller via sms till 0705 378302.

Varmt Välkommen!      
I kärlek/Karin

         -------------------------------------------------------------------------

Program Maj 2018
 
Omslutande meditation
Tisdagen den 8 maj kl.19-20.30                                                                           
Under denna meditation mediterar vi i omslutande kärleksfulla energier. Du vägleds på en egen inre resa, under vilken du knyter kontakt med ditt högre andliga jag. Det sker ett helande och ett renande, som skapar mera kraft, mod och tillit att fullfölja ditt uppdrag här på Moder Jord.      
 
Uppstigningsmeditation från Kärlekens källa
Torsdagen den 17 maj kl.19.00-20.30

Under denna meditation får du tillgång till de renaste, klaraste, kärleksfullaste och starkaste energier som nu finns att tillgå. Du får tillbaka en ny kraft, en ny visdom, du stärks i din tillit till en bättre värld. Det är viktigt att detta sker nu när jorden förhöjs och ställs in för att vara i balans med allt som är.
 
Fullmånemeditation
Tisdagen den 29 maj kl. 19.00-20.30

Under denna kraftfulla meditation samlas vi ute runt elden och mediterar i fullmånetid. Du blir vägledd genom trummans slag och får tillgång till månens energier som just då är extra starka. Allt som sker i denna tid innehåller energier som stärker upp dig och hjälper dig att stå i din egen unika vibration, en djup kontakt knyts också till allas vår Moder Jord.
Pris: 200 kr/meditation
Det finns rabattkort att köpa 5 st meditationer för 800 kr
 
Anmälan gör du före kl.12.00 samma dag till sms/tel.nr 0705 378302 eller till info@carpediem16.com   
 
VARMT VÄLKOMMEN!
 
I Kärlek/Karin